Ledarskapscoach och säljcoach med fokus på utveckling

Som konsult coachar jag personer, grupper och hela företag. Vi tar fram en tydlig målbild och en konkret handlingsplan som vi använder under vår förändringsprocess mot nya prestationsnivåer.

Kontakta mig angående coaching

Några exempel över vilken typ av coachning jag gör

LEDARSKAPSCOACH

Bakgrund: BRIO behövde coachning av sina chefer där syftet var att skapa en gemensam plattform och referensram för organisationens ledarskap.

Lösning: Vi samarbetade och utvecklade tillsammans ett chefsutvecklingsprogram som löpte under ett år och omfattade alla med chefsansvar inom BRIO globalt där alla chefer fick både utbildning och individuell coachning.

Säljcoach

Bakgrund: Gepdesign behövde implementera grundläggande säljstrukturer.

Lösning: Jag agerade extern försäljningschef där jag under 6 månader fick möjlighet att genomföra coachning av säljarna både individuellt och som grupp. Detta innebar att jag genomförde interna säljmöten med alla säljare, följde upp säljbudgetar och startade igång olika sälj- och kundaktiviteter.

 

LEDNINGSGRUPPSCOACH

Bakgrund: AlfaLaval:s ena site önskar stärka samarbetet samt öka effektiviteten inom ledningsgruppen.

Lösning: Ledningsgruppen träffas ca 6 gånger i syfte att arbeta fram en målbild kring hur de önskar att det ska vara samt utveckla samarbetet och effektiviteten. Parallellt med detta arbete får även varje person individuell coachning i syfte att stärka insatsens effekt.

IDROTTSCOACH

Bakgrund: Svenska Handbollslandslaget (herrar) ville stärka lagets mentala styrka.

Lösning: Jag coachade ett par spelare och ena tränaren individuellt före, under samt efter säsong samt genomförde även övningar med hela laget.

Några av de företag jag arbetat med

Thomas Kahn har stöttat oss på OP5 med flera områden inom försäljningen. Strukturen kring möten och kommunikation har förbättrats, dialogen kring vad som ligger bakom framgångsfaktorer är djupare, vad som är fokus för en viss period och varför är detta är fokus är tydligare och fakta skiljs bättre från anektodisk information. Thomas ger klar och skarp säljcoachning på ett ödmjukt sätt och tar höjd för den enskilde individens förutsättningar. Hans insatser har uppskattats lika mycket av enskilda säljare som av säljledning. Vi inom OP5 rekommenderar starkt Thomas Kahn som säljcoach, både som talare vid enskilt tillfälle och under längre insatser.

Jonas Vestin

Chief Executive Officer, OP5

Tips från Coachen

Söker du inspiration och motivation? Jag delar tips och råd i lagom takt på LinkedIn.

TELEFON

+46 704-911 148

Adress

Bergmovägen 6
146 37 Tullinge

Pin It on Pinterest

Share This