OSA – organisatorisk och social arbetsmiljö

Antalet anmälda arbetssjukdomar som beror på brister i den psykosociala arbetsmiljön har ökat med drygt 70 procent på bara fem år. Det handlar oftast om stress, samarbetsproblem eller mobbning. Förbättrad arbetsmiljö leder till bättre resultat.

 

Jag hjälper företag och organisationer att leva upp till de nya kraven som Arbetsmiljöverket ställer.

Kontakta mig för att få hjälp

VIKTIGT OM OSA 

En ny föreskrift om Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA) började gälla den 31 mars 2016. Genom att göra reglerna tydligare, hoppas Arbetsmiljöverket minska den skenande arbetsrelaterade ohälsan.  Orsakerna till ohälsan står ofta att finna i hur arbetsgivaren organiserar arbetet och i det sociala samspelet på arbetsplatsen. Det är alltså numera lagkrav för chefer och ledare att kartlägga risker och vidta åtgärder innan sjukdom eller ohälsa uppstår.

Ställer krav på cheferna

Chefer har en viktig roll i att skapa en bra social och organisatorisk arbetsmiljö. Föreskriften ställer därför krav på att chefer och arbetsledare ska ha kunskaper i hur ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling förebyggs och hanteras. Arbetsgivaren ska också sätta upp mål för att främja en god social och organisatorisk arbetsmiljö.

Det kan därför vara en god idé att planera in en insats eller utbildning av ditt företags chefer och ledare så fort som möjligt. Här intill kan du läsa hur jag kan hjälpa er.

 

Så här kan det gå till:

Som utbildad HR-specialist har jag kompetensen att hjälpa er i dessa frågor. Följande är ett exempel på insats:

Steg 1: avsökning och sammanställning av risker med hjälp av enkäter och intervjuer 

Steg 2: en bedömning av riskerna sker utifrån en fastställd risknivå och en handlingsplan upprättas

Steg 3: genomgång och utbildning genomförs med alla chefer och ledare inom företaget

Steg 4: uppföljning på utfall och eventuell korrigering av åtgärder genomförs

 

Tips från Coachen

Söker du inspiration och motivation? Jag delar tips och råd i lagom takt på LinkedIn.

TELEFON

+46 704-911 148

Adress

Bergmovägen 6
146 37 Tullinge

Pin It on Pinterest

Share This