Nöjda kunder

Jag brinner för att inspirera och motivera. Fokus ligger på ledarskap, samarbete, försäljning och prestation. Här nere kan du läsa lite om vad jag gjort samt vad några av mina kunder tycker.

Kontakta mig
Några av de företag jag arbetat med

BRIO

Skräddarsydd ledarskapsutbildning med ”Det coachande ledarskapet” som fokus genomfördes för alla chefer inom koncernen. Syftet var att skapa en gemensam plattform och referensram för organisationens ledarskap – nu och i framtiden.

På BRIO samarbetade vi med Thomas för att utveckla och leda ett chefsutvecklingsprogram i Coachande ledarskap. Programmet innehöll både ledarskapsträning i grupp och individuell coaching, löpte under ett år och omfattade alla med chefsansvar inom BRIO globalt.Thomas har förmågan att på ett motiverande och ofta mycket roligt sätt ge chefer och ledare både en teoretisk kunskapsbas och medvetenhet men framförallt en ökad självkännedom och förmåga att skapa förutsättningar för medarbetarna att utnyttja sin fulla potential, att känna engagemang, ansvar och delaktighet. Vi var mycket nöjda med Thomas insats!
Eva Brike, HR Manager och medlem i ledningsgruppen på BRIO

Skanska

Större delen av alla chefer inom Skanska Stockholm Nord utbildades i ”Det coachande ledarskapet”. Jag fick även i uppdrag att utveckla en av ledningsgrupperna kring möteseffektivitet samt stärka deras samarbete inom gruppen. Det innebar både individuell coaching och coaching av gruppen.

Sydsvenskan

Säljutveckling och träning av alla säljare på Sydsvenskan annons. Utbildningen ”Högpresterande försäljning” genomfördes som en del av en större insats gällande att skapa ett högpresterande klimat inom avdelningen. Utöver utbildningen coachades alla säljare och säljchefer individuellt och flertalet workshops genomfördes för att stärka och förbättra försäljningsresultatet.

Tetra Pak

Under två års tid fick jag i uppdrag att utbilda alla chefer och teamledare i ”Det coachande ledarskapet”. En hel del av dessa chefer fick även individuell coaching som ett extra moment i deras utveckling.

Försäkringskassan

Mitt uppdrag var att utveckla samarbetet i en av ledningsgrupperna. Jag fokuserade på att få deltagarna att skapa förståelse för varandras styrkor och svagheter och de fick också feedback samt individuell coaching. Under projektet genomförde jag även ett antal workshops gällande kommunikation och möteseffektivitet.

GEP Design

Under en sexmånaders period fick jag i uppdrag att agera extern försäljningschef i syfte att implementera grundläggande säljstrukturer. Jag fick också möjlighet att utveckla säljarna både individuellt och som grupp. Detta innebar att jag genomförde interna säljmöten med alla säljare, följde upp säljbudgetar, startade igång olika sälj- och kundaktiviteter samt utmanade och coachade varje säljare individuellt.

Ericsson

Jag föreläste för omkring 200 chefer från hela Europa & USA om motivation, framgångsrik förändring och ledarskap. Jag var också med om att designa upplägg och genomförande för denna två dagars konferens.

Thomas skapar extremt positiv energi och får personer att känna att man kan prestera toppresultat bara man fokuserar tankarna rätt. Thomas bjuder på sig själv, är underhållande att lyssna på och bygger sina framträdanden mycket på egna erfarenheter. Våra 120 chefer tyckte detta var det bästa dom deltagit på, enkelt och konkret.
Robert Puskaric, Senior Vice President – Strategic Projects, Ericsson

Lantmännen

Jag fick i uppdrag att skapa en intressant och innehållsrik dag dag för alla identifierade ”Talanger” inom koncernen (Europa) på deras årliga talangdag kring ämnena ledarskap, målbilder och coaching. Jag skapade en blandning av workshop, föreläsning och utbildning kring ”Personal Leadership” för de cirka 150 deltagarna. Under denna dag fick alla deltagare möjlighet till att skapa en egen personlig utvecklingsplan.

Volvo

Föreläsning om ledarskap, för ca 80 internationella chefer.

Vi var mycket nöjda med ditt framförande Thomas – du var precis den inspirationen som behövdes. Mitt syfte med att ta in någon utifrån var för att få ett annat perspektiv och att få det med glimten i ögat – och Thomas levererade med topp-poäng på alla områden. Jag har också pratat med andra efteråt som speciellt lyfte fram ditt framförande – och det faktum att du kopplade an till våra områden. Jag tycker det var speciellt skickligt att du kom ihåg namnen på några av de andra som hade talat – snyggt! Vi gjorde också en enkät efter mötet för att få en bild över vad man tyckte om de olika områdena på agendan och det var höga betyg på ditt framförande!
Cecilia Kallin, Communication Manager, Volvo Car Corporation

Handbollslandslaget

Utöver att föreläsa för hela handbollslandslaget samt coacha en del spelare fanns jag även tillgänglig som mental rådgivare mellan matcher.

DnB NOR

Genomförde en föreläsning för säljare och säljchefer om framgångsrik försäljning, målbilder och tydlig kommunikation.

Tips från Coachen

Söker du inspiration och motivation? Jag delar tips och råd i lagom takt på LinkedIn.

TELEFON

+46 704-911 148

Adress

Bergmovägen 6
146 37 Tullinge

Pin It on Pinterest

Share This