Inspirationsföreläsningar om motivation, ledarskap, samarbete och prestation

Vill du också gå på en föreläsning som hålls av en inspirerande föreläsare som ger dig mycket energi, motivation och konkreta exempel? Läs mer här nere kring de ämnen jag oftast pratar om.
Kontakta mig angående föreläsning
föreläsning om ledarskap

Personligt ledarskap

Innan du kan leda och påverka andra är det viktigt att du leder dig själv på ett framgångsrikt sätt. Hur leder du dig själv idag? Vad väljer du att lägga fokus och energi på? Tar du ansvar för dina egna resultat eller letar du fel och brister i din omgivning?

Föreläsning om samarbete

Framgångsrika team

Vad är det egentligen som präglar ett framgångsrikt team? Hur når man uppsatta mål och bygger lag som både lyckas prestera samt har kvar motivation, energi och balans? Det handlar om att få ett samspel mellan Jaget, Laget och Företaget.

Föreläsning om förändring

Framgångsrik förändring

Vid all förändring är det av största vikt att vara tydlig vid varje kommunikationstillfälle. Tydlighet skapar Trygghet och trygghet skapar Tempo i förändringen. Vilka övriga faktorer bidrar till att just er förändring blir framgångsrik? Hur ska ni fortsätta framåt efter det att förändringen är genomförd?

föreläsning om motivation

Motivation som bränsle

Varje person är unik och således är även det som varje person motiveras av unikt. Det som avgör om ni når era mål beror på hur era uppsatta mål motiverar era medarbetare. Vad behöver man då tänka på för att motivationen ska bli så stark som möjligt?

Några av de företag jag arbetat med
Vi var mycket nöjda med ditt framförande Thomas – du var precis den inspirationen som behövdes. Mitt syfte med att ta in någon utifrån var för att få ett annat perspektiv och att få det med glimten i ögat – och Thomas levererade med topp-poäng på alla områden. Jag har också pratat med andra efteråt som speciellt lyfte fram ditt framförande – och det faktum att du kopplade an till våra områden. Jag tycker det var speciellt skickligt att du kom ihåg namnen på några av de andra som hade talat – snyggt! Vi gjorde också en enkät efter mötet för att få en bild över vad man tyckte om de olika områdena på agendan och det var höga betyg på ditt framförande!
Cecilia Kallin

Communication Manager, Volvo Car Corporation

Thomas skapar extremt positiv energi och får personer att känna att man kan prestera toppresultat bara man fokuserar tankarna rätt. Thomas bjuder på sig själv, är underhållande att lyssna på och bygger sina framträdanden mycket på egna erfarenheter. Våra 120 chefer tyckte detta var det bästa dom deltagit på, enkelt och konkret.
Robert Puskaric

Senior Vice President – Strategic Projects, Ericsson

Tips från Coachen

Söker du inspiration och motivation? Jag delar tips och råd i lagom takt på LinkedIn.

TELEFON

+46 704-911 148

Adress

Bergmovägen 6
146 37 Tullinge

Pin It on Pinterest

Share This