RETT fokus – en modell för bättre resultat

Min RETT modell hjälper dig fokusera i det dagliga bruset på jobbet. Du kan snabbare skapa reflektion och tankar kring vad du behöver utveckla just nu och framöver. Dessutom underlättar RETT modellen att inse vad du lyckats bra med.

Kontakta mig

RETT© modellen hjälper dig fokusera på rätt saker

Har du också problem att fokusera i det dagliga bruset på jobbet eller i livet? Då kan RETT modellen vara till stor hjälp för dig. Den ser enkel ut, och det är just det som är det svåra. Jag har under 5 års tid utvecklat och testat den för att hitta den rätta balansen samtidigt som modellen ska vara så heltäckande som möjligt.

Med RETT modellen kan du snabbare skapa reflektion och tankar kring vad du behöver utveckla just nu (och framöver). Dessutom blir det lättare att inse vad du lyckats bra med. Jag använder den i alla utbildningar och med alla som jag jobbar med. För varje område finns en uppsättning frågor att använda, beroende på vad det är du vill förbättra.

RIKTNING

Vilket resultat ska jag uppnå? (målbeskrivning)

Hur når jag dit på bästa sätt/vilken riktning behövs?

När följer jag upp?

ENERGI

Hur är balansen mellan arbete och fritid?

Hur ser jag till att motivera mig själv?

Vilken energi sprider jag i teamet?

TILLIT

Vilka förväntningar finns på mig? Vilka har jag på mitt team/chef?

Feedback – stärkande samt förbättrande

Delegering – våga lita på min omgivning

TID

JA till något innebär samtidigt också NEJ till något annat – vad behöver jag säga Nej till? Vad behöver jag säga Ja till?

Fokuserar jag min tid på rätt uppgifter? På rätt kunder?

Tydlighet skapar Tempo – hur stor del av min tid använder jag till att skapa tydlighet och hur stor del av min tid använder jag enbart till att skapa ett högre tempo?

TIPS

Stanna upp och reflektera hur det är inom varje område just nu. Notera vad du vill förändra och hur du vill att det ska vara. Sen gäller det att agera.

Tips från Coachen

Söker du inspiration och motivation? Jag delar tips och råd i lagom takt på LinkedIn.

TELEFON

+46 704-911 148

Adress

Bergmovägen 6
146 37 Tullinge

Pin It on Pinterest

Share This